برچسب: اقتصاد،کاهش نرخ ارز،سیاست اقتصادی،قیمت کالاهای اساسی،اقتصادکشور